Je to opravdu tak. Společnost cut-e, která vyvíjí i testy pro Hiri.cz, otestuje ročně více než 14 milionů osob. V naší republice je to přes 120 tisíc osob. K čemu ale vlastně testy a dotazníky slouží a co přináší? Na to se postupně podíváme v naší sérii článků na Hiri.cz.

Pokud se ucházíte o pozici ve společnosti, která online psychodiagnostické nástroje cut-e využívá, je dost možné, že vám bude zaslán email s prosbou o jejich vyplnění/vypracování. O tom, jak se na testování obecně připravit a co očekávat, jsme na Hir.czi již psali. V dnešním díle se zaměříme konkrétně na (v testování asi nejvyužívanější nástroj) osobnostní nebo též kompetenční dotazník.

Kompetenční dotazník

Proč je nejpoužívanější? Výsledky z dotazníku totiž přináší personalistům mnoho cenných informací o vhodnosti daného kandidáta (vás) na danou pozici – a tím značnou úsporu času a peněz. Stále totiž platí, že pouhá „technická“ znalost práce pro její úspěšné vykonávání nestačí. A případný nevhodný osobnostní profil bývá spolu s odlišnými představami a motivací často hlavní příčinou neshod na pracovišti. Každá firma je jiná a každý nadřízený má jiné požadavky. A právě proto, aby byly všechny tři strany v souladu (vy s pozicí, ale i firmou), používají dobří personalisté nástroje, které jim výběr pomáhají dělat profesionálně a přesně.

Personalisté proto kompetenční dotazníky zařazují ve všech možných fázích výběrového řízení, jako je například předvýběr kandidátů (pro snadnou první orientaci), slouží jako podklad pro pohovor s vámi, nebo – pokud do firmy nastoupíte – pro váš další rozvoj.

K dispozici je samozřejmě více možných verzí dotazníku, mezi které patří například verze management nebo basic a které také naleznete na Hiri.cz. Verzi basic personalisté obvykle využívají pro kandidáty pracující zejména v oblasti služeb a kontaktu se zákazníkem, kteří ještě nemají žádnou pracovní zkušenost, začínají a nemá tedy smysl měřit kompetence v oblastech, které s pracovními zkušenostmi pracují.

Pokud se s našimi nástroji setkáte, budete nejpravděpodobněji vyplňovat právě verzi shapes management. Výrazu „management“ se ale není třeba bát, a to i v případě, že zatím nikoho neřídíte. Dotazník se totiž používá i na administrativní a jiné pozice. Slovo „management“ v sobě obsahuje proto, že mimo jiné měří i váš manažerský potenciál.

 

Jak dotazník vypadá?

Jak dotazník kompetencí vypadá, se můžete podívat:

Dotazník má hravou a příjemnou podobu, obsahuje vždy cvičný příklad, na kterém si vyzkoušíte ovládání a způsob rozdělování bodů k jednotlivým tvrzením. Právě to je jediným principem dotazníku – rozhodnout se, která z daných tvrzení vás vystihují a do jaké míry.

 

Jak dotazník funguje?

Dotazník porovnává vámi poskytnuté odpovědi se vzorkem cca 120 000 lidí, Čechů, kteří vyplnili stejný dotazník. Tím umožňuje velmi přesně měřit, které projevy chování a kompetence jsou pro vás více či méně typické než pro ostatní. Měří také poměrně složitým způsobem to, nakolik jste při vyplňování konzistentní ve svých odpovědích – tedy nakolik v pohledu na sebe máte „jasno“.

 

Jak dlouho trvá jeho vyplnění?

Vyplnění dotazníku není nijak časově omezené, ale většinou byste se měli v pohodě vejít do třiceti minut.

 

Co když se ukáže, že jsem „divný“ nebo „psychopat“?

A jste? :) Tak vidíte! Teď vážně – nic takového dotazník pochopitelně neměří. Dívá se výhradně na projevy chování, které souvisí s prací.

 

Je pravda, že dotazník můžu vyplnit jen doma na PC/Notebooku?

Ne, dotazníky jsou přizpůsobeny tak, abyste je v pohodě zvládli vyplnit na mobilu nebo tabletu. Důležitý je spíše výběr místa – neměli byste být nikým a ničím rušeni, aby vaše odpovědi byly upřímné a vystihovaly vás.

 

Co vlastně dotazník měří?

Jak již bylo napsáno, kompetenční dotazník měří vaše pracovní chování v určitých oblastech. Např.:

  • Interaktivní část – do této části spadají vaše schopnost rychle navazovat kontakty či ovlivnit ostatní;
  • Operativní část, která se zaměřuje na vaši samostatnost, zaměření na zisk apod.;
  • Intelektuální část měří vaši prozíravost či analytičnost;
  • Emocionální část se zabývá například vaší stabilitou a předpoklady pro váš další rozvoj.

 

S jakými typy tvrzení s v dotazníku setkám?

Na každé záložce se před vámi objeví 3 tvrzení, mezi která máte za úkol rozdělit maximálně 6 bodů. Tím nejenže volíte mezi tvrzeními, ale ještě jim přidáváte váhu. A to podle toho, nakolik popisují vaše nejčastější každodenní chování v práci.

Tvrzení zní například:

  • Rád soutěžím s ostatními
  • Rád pracuji s jasně stanovenými prioritami
  • Věnuji velkou pozornost i malým detailům
  • Rád hovořím s ostatními lidmi
  • Zajímá mě, proč se ostatní chovají tak, jak se chovají
  • A dalšími

 

Jak mám dotazník správně vyplnit?

Jestli teď čekáte nějaký návod, tak marně :). Dotazník totiž nemá žádné správné nebo špatné odpovědi. Správné nebo špatné se stávají až vůči konkrétní firmě a pozici. A dokonce ve dvou rozdílných firmách budou na pozici se stejným názvem pravděpodobně hledat dvě typově odlišné osoby.

Proto je jediným správným návodem mít dostatek času, klid a třeba dobrá káva. A hlavně upřímnost a snaha nehrát si na detektiva („co tímhle tvrzením asi sledují!“).

 

Funguje to vůbec?

Díky kombinaci špičkových IT technologií, psychometrie a Big Data cut-e jsou dotazníky vysoce přesné. Většina reakcí na interpretace výsledků našich odborníků je: „Wow, kde máte skrytou kameru, to jsem fakt já!“ Koneckonců – myslíte, že by více než 17.000 firem jako je SIEMENS, Fly Emirates, Audi nebo Coca Cola používaly nástroje, které nefungují?

Vyzkoušet testy zdarma

Libil se vám článek? Sdílejte jej!